(SCIOS) Scope 8

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zekere risico met zich meer. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen letsel veroorzaken.

Wat is een SCIOS Scope 8 Inspectie?

Werkt u met elektriciteit of elektrische installaties, dan heeft u te maken met de SCIOS Scope 8 inspectie. Elektriciteit brengt namelijk risico’s met zich mee en in Nederland worden hier bepaalde veiligheidseisen aan gesteld.

Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.

Onze inspecteurs van Grevers Inspecties zijn opgeleid en gecertificeerd om uw installatie correct te beoordelen op veilig gebruik. Hiermee voorkomt u gevaarlijke situaties, letsel bij gebruikers en mogelijke schadeclaims.

Offerte aanvragen voor SCIOS Scope 8 Inspectie

Waarom is de SCIOS Scope 8 Inspectie nodig?

Door uw elektrische installatie periodiek te laten inspecteren door een professioneel gecertificeerd bedrijf geniet u van een aantal voordelen voor uw installatie:

✔ Voorkom schade

U voorkomt schade en daardoor het mislopen van inkomsten en hoge reparatiekosten;

✔ Verhoogde zekerheid

Verhoorgde zekerheid van uw installatie en een up-to-date verslag van de staat van de installatie;

✔ Wettelijke zorgplicht

Een algemeen geaccepteerde manier om aan te tonen dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Grevers Inspecties Marco meting

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers. Voor dit certificaat wordt een inspectiebedrijf en de medewerkers gecontroleerd door een certificatie instelling (CI).

Het inspectiebedrijf wordt gecontroleerd en beoordeeld op:· Kennis en bekwaamheid van de werknemers en organisatie;· Het kwaliteitsmanagementsysteem van het inspectiebedrijf. Wanneer een inspectiebedrijf voldoet aan de eisen, krijgt de instelling een SCIOS-certificaat overhandigd. Om het certificaat te behouden moet het inspectiebedrijf regelmatig deze beoordeling afleggen.

De kosten van een SCIOS Scope 8 Inspectie?

Om de hoogtevan de kosten te bepalen, wordt er gekeken naar enkele factoren:
- De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor,industrie);
- Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
- Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

In onze offerte is een duidelijk omschrijving te vinden van de metingen en controles die worden uitgevoerd en gerapporteerd. Bovendien wordt in de offerte op een praktische wijze omschreven waar u rekening mee kunt houden tijdens eeninspectie. Daarnaast vindt u in de bijlage een duidelijk inspectieplan waarin het verloop van de inspectie overzichtelijk en nauwkeurig wordt omschreven.  Hieronder vindt u een knop waarmee u vrijblijvend een offerte kunt aanvragen. Middels een aanvraagformulier krijgt u dan een offerte geleverd in uw mailbox. Direct meteen inspecteur spreken? Neem dan contact met ons op!

Vraag een offerte aanNeem contact met ons op