NEN 1010

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zekere risico met zich meer. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen letsel veroorzaken.

Wat is een NEN 1010 Inspectie?

Een NEN 1010 inspectie is bedoelt om als onafhankelijke specialist de aanleg/aanmaak van een elektrische installatie te controleren.

Deze opleveringsinspectie geldt in Nederland als richtlijn voor:
• Uitvoeren van controles;
• Het aanleggen van een veilige laagspanningsinstallatie;
• De inspectie zelf en het opleveren van projecten.

Wij van Grevers inspecties werken  aan de hand van deze richtlijnen. Bovendien zijn wij in bezit van nodige certificatie om uw installatie te beoordelen. Dit certificaat is volgen de richtlijnen van de NEN 1010; hoofdstuk 61 Eerste inspectie.

Het hoofdstuk bevat bepalingen voor de eerste inspectie en beschrijft o.a.:
• Richtlijnen voor controle, meting en beproeving (voor zover in redelijkheid uitvoerbaar);
• Een checklist om te zien of er is voldaan aan de overige richtlijnen van de NEN 1010;
• De eisen die aan de rapportage gesteld worden

Offerte aanvragen voor een NEN1010 Inspectie
Grevers Inspecties Thermografie Marco inspectie

Waarom de NEN1010 Inspectie uit laten voeren?

De uitvoering van een NEN 1010 inspectie levert een aantal belangrijke voordelen op voor uw bedrijf of organisatie:

✔ Voldoen aan de veiligheidseisen

Door deze check voldoet u aan deveiligheidseisen van de installatie en van de NEN 1010 richtlijnen;

✔ Voorkomt (toekomstige) schade

Verhoogde zekerheid van uw installatie en een up-to-date verslag van de staat van de installatie;

De Nederlandse wetgeving verplicht het niet om deze inspectie uit te voeren. Echter is sinds 23 december 2016 in het bouwbesluit 2012 een verwijzing naar de NEN 1010 opgenomen. De NEN 1010 moet dus worden toegepast voor bouwwerken waarvan de bouwvergunning na 1 januari 2017 wordt afgegeven.

Wettelijke documentatie:

Artikel 5.1a NEN 1010

Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voorelektriciteit.*
Voor elektrisch materieel vanaf 2017 is het dus verplicht om te voldoen aan de NEN1010. Let op: de aanvraag van de bouwvergunning kan dus van eerdere datum zijn; het gaat dus om het moment van afgifte. Wanneer een installatie van na 2017 is, zal een controle nodig zijn. Voor eerdere installaties geldt dat het wel verplicht is om aan te tonen dat met eventuele “eigen” oplossingen dezelfde veiligheid wordt bereikt. Op het moment dat uw installatie voldoet aan de richtlijnen van de NEN 1010 voldoet de installatie automatisch aan de veiligheidsvoorschriften uit het bouwbesluit.

*Onderdelen van NEN 1010 die bijvoorbeeld betrekking hebben op administratieve en procedurele bepalingen zijn hierdoor niet verplicht. 

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

Bij een juiste NEN 1010 inspectie is het vereist dat een professionele inspecteur het inspectieproces op zich neemt. Hiervoor geldt dat de inspecteur over de juiste certificaten beschikt. Ons advies is om een onafhankelijke organisatie in te schakelen die uw elektrische installatie(s)komt controleren en beoordelen. De inspecteur zal dan aangeven of de installatie voldoet aan de eisen van de NEN 1010.

De kosten van een NEN 1010 Inspectie?

Vraag een offerte aanNeem contact met ons op