(SCIOS) Scope 12

Beschikt u over zonnepanelen en wilt u zorgeloos kunnen genieten van het voordeel dat deze zonnepanelen oplevert?

Wat is een SCIOS Scope 12 Inspectie?

Beschikt u over zonnepanelen en wilt u zorgeloos kunnen genieten van het voordeel dat deze zonnepanelen oplevert? Wellicht is een SCIOS Scope 12 inspectie dan wat voor u.

Het werken met zonnestroom installaties, ook wel zonnepanelen of PV-installaties genoemd, brengt een hoop risico met zich mee. Dit is gebleken uit verschillende ervaringen met brand tijdens zonnige dagen en daardoor is er bij zonnepanelen een relatief hoog brandrisico.

Dit is ook verzekering niet onopgemerkt gebleven en deze verlangt nu veiligheidsinspecties van elektrisch materieel, zo ook zonnepanelen. Met de SCIOS Scope 12 inspectie worden de risico’s van zonnestroom in kaart gebracht en voorkomen.

Offerte aanvragen voor SCIOS Scope 12 Inspectie

Waarom deze inspectie nodig kan zijn?

Bij SCIOS Scope 12 inspectie wordt er gekeken naar het volgende:
• Een gestandaardiseerde inspectiemethode (vanuit het SCIOS Technische Document 18);
• Een gestandaardiseerd kwaliteitsniveau van de inspecteur (vanwege de SCIOS Kwaliteits- en bekwaamheidseisen);
• Gestandaardiseerde (minimale) eisen aan de te gebruiken meetapparatuur voor tijdens de inspectie.

Dit betekent: de veiligheidsinspectie van zonnestroominstallaties heeft de IEC62446-reeks als uitgangspunt. SCIOS Scope 12, en daarmee ook SCIOS Technisch Document 18. De SCIOS Scope 12 is een uitbreiding op SCIOS Scope 8 “Inspecties van Elektrische Installaties” en de SCIOS Scope 10. Bij het regelmatig uitvoeren van een SCIOS Scope 12 inspectie geniet u van enkele voordelen voor uw installaties en bedrijf:

✔ Levensduur

De levensduur en bedrijfszekerheidvan de installatie nemen toe;

✔ Minder kosten

Er wordt mogelijke schade voorkomen, waardoor er minder kosten zijn en komen productieprocessen niet (langdurig) stil te liggen;

✔ Wettelijke zorgplicht

Door periodieke controle voldoet u als werkgever aan het nakomen van de wettelijke zorgplicht bij elektrisch materieel.

In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht zoals bijvoorbeeld door eenverzekeraar of contractuele verplichting.

Grevers Inspecties afbeelding meting

Door wie mag de SCIOS Scope 12 Inspectie worden uitgevoerd?

De SCIOSScope 12 inspectie mag enkel en alleen worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers.

Een inspectiebedrijf kan de certificatie hiervoor bemachtigen door te worden beoordeeld door certificatie instelling (CI) op het volgende:
• De juiste kennis en bekwaamheid van de organisatie en haar medewerkers;
• Het kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt gehandhaafd.

Wanneer een inspectiebedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt het bedrijf een SCIOS-certificaat overhandigd. Om het certificaat te behouden dient het inspectiebedrijf periodiek te worden beoordeeld.

Gebruik maken van de SCIOS Scope 12 Inspectie?

Bent u graag op de hoogte van de staat van uw zonnepanelen? Laat deze dan controleren door een van onze deskundige. Hieronder kunt op vrijblijvende basis een offerte aanvragen voor de SCIOS Scope 12 inspectie. Belt u liever direct met een ons? Neem dan gerust contact met ons op!

Vraag een offerte aanNeem contact met ons op