NEN 3140

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zekere risico met zich meer. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlambogen, brand en ontploffing kunnen letsel veroorzaken.

Wat is een NEN 3140 Inspectie?

De NEN 3140 inspectie dient voor bedrijven die met elektrische installaties werken. Het is een periodieke inspectie waarbij wordt gekeken naar diverse aspecten van uw elektrisch materieel. Onze specialisten letten vooral op de veiligheid binnen het bedrijfsproces van de elektrische installaties.

In Hoofdstuk 5 paragraaf 5.101 bevinden zich de voorwaarden van de NEN 3140 inspectie:
• Methode voor steekproef
• Thermografie mag enkel aanvullend worden uitgevoerd. (lees hier meer over een uitgebreide thermografische inspectie)
• Richtlijnen voor controle, meting en beproeving;
• Tijdsinterval onderdelen en tijd tussen twee opeenvolgende inspecties (bijlage I);

Onze inspecteurs zijn opgeleid en gecertificeerd om elektrische installaties te beoordelen aan de hand van de volgende richtlijnen: NEN 3140 Hoofdstuk 5 paragraaf 5.101, hiermee wordt voldaan aan hoofdstuk 62 van de NEN 1010.

Offerte aanvragen voor een NEN3140 Inspectie
Grevers Inspecties Marco

Waarom de NEN 3140 Inspectie uitgevoerd moet worden?

Wanneer u deNEN 3140 inspectie regelmatig laat uitvoeren door een gecertificeerd inspectiebedrijfgenieten u en uw organisatie van enkele voordelen:

✔ Levensduur en bedrijfszekerheid

De levensduur en bedrijfszekerheidvan de installatie nemen toe;

✔ Schade voorkomen en minder kosten

Er wordt mogelijke schade voorkomen,waardoor er minder kosten zijn en komen productieprocessen niet (langdurig)stil te liggen;

✔ Wettelijke zorgplicht

Een algemeen geaccepteerde manier om aan te tonen dat de werkgever voor de elektrische installatie zijn wettelijke zorgplicht nakomt.

Voor het uitvoeren van een NEN 3140 inspectie dient een installatieverantwoordelijke aanwezig te zijn. Indien er geen formele installatieverantwoordelijke aanwezig is zijn er nog 2 andere opties mogelijk voor het uitvoeren van een inspectie:
• Wij van Grevers Inspecties kunnen u adviseren bij het in staat stellen van een installatieverantwoordelijkheid;
• In plaats van een NEN 3140 inspectie kiest u voor de SCIOS Scope 8 inspectie, waarbij geen installatieverantwoordelijke verplicht is. In de Nederlandse wetgeving wordt het niet verplicht om deze inspectie uit te voeren. Privaatrechtelijk kan het wel worden verplicht door bijvoorbeeld een verzekeraar of contractuele verplichting van een medewerker.

Wie mag deze inspectie uitvoeren?

De inspectie mag enkel worden uitgevoerd door SCIOS gecertificeerde inspectiebedrijven en medewerkers. Voor dit certificaat wordt een inspectiebedrijf en de medewerkers gecontroleerd door een certificatie instelling (CI). Het inspectiebedrijf wordt gecontroleerd en beoordeeld op:
• Kennis en bekwaamheid van de werknemers en organisatie;
• Het kwaliteitsmanagementsysteem van het inspectiebedrijf.
Wanneer een inspectiebedrijf voldoet aan de eisen, krijgt de instelling een SCIOS-certificaat overhandigd. Om het certificaat te behouden moet het inspectiebedrijf regelmatig deze beoordeling afleggen.

De kosten van een NEN 3140 Inspectie?

Om de hoogte van de kosten te bepalen, wordt er gekeken naar enkele factoren:
- De toepassing van de elektrische installatie (Bijvoorbeeld: kantoor, industrie);
- Het totale bruto vloer oppervlak (BVO) van de te inspecteren locatie;
- Het aantal verdeelinrichtingen. (hoofdverdelers en onderverdelers)

In onze offerte is een duidelijk omschrijving te vinden van de metingen en controles die worden uitgevoerd en gerapporteerd. Bovendien wordt in de offerte op een praktische wijze omschreven waar u rekening mee kunt houden tijdens een inspectie. Daarnaast vindt u in de bijlage een duidelijk inspectieplan waarin het verloop van de inspectie overzichtelijk en nauwkeurig wordt omschreven. Hieronder vindt u een knop waarmee u vrijblijvend een offerte kunt aanvragen. Middels een aanvraagformulier krijgt u dan een offerte geleverd in uw mailbox. Direct meteen inspecteur spreken? Neem dan contact met ons op!

Vraag een offerte aanNeem contact met ons op